سنگ نمک طبیعی اعلاء در بازار کاملا نایاب است چرا که فروش انحصاری آن فقط از طریق مجموعه سنگ نمک هالیتو انجام می‌گیرد.

معدن سنگ نمک گرمسار منبع اصلی استحصال این سنگ نمک است که در اختیار این مجموعه قرار دارد و تاکنون این سنگ نمک توانسته به بازارهای کشورهای زیادی راه پیدا کند.

صادرات سنگ نمک طبیعی

اگر به تعدادی از این کشورها اشاره کنیم عبارتند از: آذربایجان، ارمنستان، عراق، ترکیه، امارات، هند و…

از خصوصیات بسیار بارز این سنگ نمک خلوص بسیار بالای آن است که بین 99.2 درصد تا 99.4 درصد متغیر است و از نمک خوراکی نیز کیفیت بالاتری دارد.

جالب است بدانید برخی از کشورهای وارد کننده این سنگ نمک مانند ترکیه و هند خود دارای منابیع بسیار فراوان نمک هستند اما به دلیل عدم وجود چنین سنگ نمکی با این کیفیت، تصمیم به واردات این سنگ نمک از ایران گرفته‌اند.

ویزگی سنگ نمک طبیعی

از دیگر موارد مهم در خصوص سنگ نمک طبیعی اعلاء عاری بودن این سنگ نمک از کلسیم و منیزیم است که بسیار مهم و اساسی است چرا که سنگ نمک ها عموما دارای این دو عنصر هستند.

اگر در خصوص کاربرد سنگ نمک طبیعی اعلاء بخواهیم صحبت کنیم باید بگوییم دو کاربرد اصلی این سنگ نمک برای تولید نمک خوراکی و تصفیه آب و سختی گیری دستگاه های رزینی است.